Mennybemenetel

Áldozócsütörtök, áldozónap, Urunk mennybemenetelének ünnepe húsvét után a 40. nap, ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybemenetelét.

Jézus Krisztus mennybemenetelének leírása az Újszövetségben három helyen szerepel: Márk evangéliuma 16. fejezetében, Lukács evangéliuma 24. fejezetében és az Apostolok cselekedeteiről írt könyv 1. fejezetében.

Liturgikus színe: a fehér. Az ünnep témáját az evangélikus liturgikus könyv így foglalja össze: „Isten jobbjára ült: közbenjár egyházáért.”

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek