Dr. Iványi János

Békéssámson Gyulamező nevű tanyaterületén született 1924-ben. Iskoláit Szentesen végezte, orvosi diplomát 1949-ben Szegeden szerzett. 6 évig a Hetényi Géza vezette szegedi I. sz. Belklinikán, 1955-1960 között a jászberényi kórházban, 1960-tól a gyulai Pándy Kálmán megyei kórházban dolgozott 35 éven át. 1983 óta c. egyetemi docens. Belorvos tan és a fertőző betegségek szakorvosa, diabetológus orvos. Számos elismerés igazolja munkássága jelentőségét: 1987-ben “Kiváló orvos” kitüntetést kapott, TIT aranykoszorús jelvény (1979), Pándy emlékérem (1988), Békés megyéért díj (1994), Gyula város díszpolgára,(1999), Batthyány-Strattmann-emlékérem (2000) tulajdonosa, gyémántdiplomás orvos.

Iványi János szűkebb és tágabb környezetében máig meghatározó orvos-személyiség. Jó szakembereket, jó orvosokat nevelt, éveken át koordinálta a szegedi egyetem orvostanhallgatóinak kórházi gyakorlati képzését, ennek révén biztosította a színvonalas orvos-utánpótlás Gyulára csábítását is.

Emberi tartása is sokak számára adott példát. Felesége, Ella néni hűséges áldozatkész társként áll mellette ma is. Három fiúgyermekük vezető beosztású orvosként dolgozik az ország három szegletében. Lakóhelyük evangélikus gyülekezeteinek hűséges tagjai, áldozatkész támogatói.

Az unokák határozott „Erős várunk nékünk az Isten” köszönése a családi tradíció mellett a hit személyes megélését is bizonyítja.

János bácsi, a politikailag nehéz évtizedekben sem rejtette hitét, keresztyén értékrendjét és magyarságát, de ezzel sosem hivalkodott. A munka és a család mellett a hit gyakorlásának fontos szerepe volt életében. A gyulai evangélikus közösség sorsáért aggódva mindig törekedett arra, hogy környezetében tudatosítsa a lélek ápolásának fontosságát, felébressze a kis egyházi közösség fennmaradása iránti felelősségérzetet a csüggedőkben. Több évtizeden át, napjainkban is a jelölőbizottság elnöke, emberismeretével igyekezett előkészíteni a tisztújításokat. A lelkészek minden élethelyzetben számíthattak segítségére. Nem véletlen az sem, hogy a gyulai egyházak gyülekezeteiben sok orvos van. János bácsi munkája során feltérképezte munkatársainak vallási hovatartozását és igyekezett őket a gyülekezetek életébe bekapcsolni.

Iványi János szakmai életútja, emberi példája és hitélete, a gyulai evangélikus közösségért folytatott  sok évtizedes munkálkodása  méltó a tiszteletre, az elismerésre és a követésre.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek