Nagy Dezső

Nagy Dezső gondnok úr laudációja

Nagy Dezső Szentesen született 1941március 20-án. Édesapja evangélikus útépítő mérnök, édesanyja katolikus tisztviselő. A mély evangélikus gyökerek határozták meg a gyermekek vallását. Evangélikus esperes és lelkész ékesíti a  családfát. Az első világháború borzalmait a szovjet fogolytábor hosszú évei súlyosbították, édesapja hosszú évekig raboskodott az Uralon túl. A háború után feldúlt otthonuk egy részét az új rendszer mással is megosztotta, így váltak lakókká a saját házukban. Édesapja a rendszer álságossága miatt Budapesten vállal munkát. Ilyen körülmények között tölti Nagy Dezső gyermekéveit. Általános iskoláit Gyulán végzi, a középiskolai oklevelét Sarkadon veszi át. Víz és gázszerelő végzettsége, az akkori gyulai túlképzés miatt nehézkessé teszi a munkavállalást. Édesapja nyomdokait követve Budapesten keres megélhetést. Itt munkálkodása alatt végzi el az épületgépészeti technikumot. A Deák-téri templom istentiszteleteinek aktív látogatója, a karzat válik kedvenc helyévé. Isten hűséges szolgáit hallgathatta: Keken, id. Hafenscher, ezek az igehirdetések erősítik meg benne egyházunk iránti kötődését és feladatvállalását.

Hazaköltözve családot alapít, de sajnos felesége rövid házasság után súlyos és hosszú betegség után egy kis gyermekkel magára hagyja.

A templom 1975-ben történt felújításán aktívan részt vesz. Az özvegység mellett, húgával az idős szülők ápolása felől is kellett gondoskodniuk.

Áldott emlékű Martincsek János gondok úr 1997-es halála után a gyülekezet, egyhangúlag választja meg gondnokának, amely tisztséget a mai napig is betölt. Két cikluson keresztül egyházkerületi közgyűlési tag. Aktív részese egyházunk rendszerváltás utáni megújulásának. Enikő lánya zenei neveltetése révén, ő is igyekszik feleleveníteni a zenei tanulmányait. Lánya esküvőjén ő orgonál. Napjainkban ő a gyülekezet kántora is.

Hosszú özvegyi évek után 2009-ben köt házasságot egy hasonló sorsú asszonnyal Zlehovszky Katalinnal.

Életét az egyháza és hazája iránti féltő szeretet jellemzi. Egyházunk hűségérme élete legszebb születésnapi ajándéka.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek