Evangélikus templomok Békésben (Határon belül)

JANECSKÓ JÁNOS ÉS DR. NÉMETH CSABA MOST MEGJELENT KÖNYVE KAPCSÁN A reformáció 500. évfordulójára készül a protestáns világ. Ez az „új” tanítás változtatta meg Európát és a világ több pontját ott, ahol megismerhették Luther és a reformátorok tanításait. A hitigazságok egyetlen forrásának a Bibliát fogadják el a protestánsok.A reformáció a társadalom egész kultúráját gyökeresen átalakította, a műveltség színvonalának általános emelkedését eredményezte. Fejlődött az oktatás, a nép írni-olvasni tanítása a reformáció vallási célkitűzéseiből egyenesen következett, hiszen a Biblia olvasását mindenki számára lehetővé akarták tenni. Nagy eredménye a könyvnyomtatás megteremtése, az irodalom magyar nyelvre való váltása. Így történt ez Békés megyében is. A török utáni időben idetelepült orosházi magyar, berényi német- és csabai-, szarvasi- stb. szlovák evangélikusok a reformáció tanításait követve élnek itt 1720-as évektől napjainkig. Az evangélikus gyülekezetek élén sok kiváló tudós lelkész szolgált, akik a hívek lelki gondozásán kívül világlátott tapasztalatukkal, kulturáltságukkal sokat tettek a megye fejlesztéséért, a települések alakításáért, a lakosság iskoláztatásáért. Az evangélikus tanítók, tanárok, művészek, mérnökök legjobbjainak is emléket állít Janecskó János és Dr. Németh Csaba „Múlt, jelen, jövő…?” című, most megjelent könyve. Az írás szól az evangélikus iskolákról, TEMPLOMAIKRÓL, az egyház szociális tevékenységéről, híres evangélikus könyvekről, de foglalkozik a veszteségekkel is. Az evangélikusok létszáma fogy. Az országos születéscsökkenésen kívül a berényi németek kitelepítése, a szlovákok egy részének kitelepülése apasztotta az evangélikusok számát. Veszteséget jelentett az egyháznak az iskolák, a szociális intézmények és az egyházi vagyon államosítása stb… Szól a könyv a rendszerváltás utáni helyzet alakulásáról, valamint a mai evangélikus írók és művészek munkáiról. A könyv a Gyulai Evangélikus Egyházközség gondozásában jelent meg. Ugyancsak a közelgő 500. évforduló megünneplése jegyében mutatja be Bagyinszki Zoltán fotográfus honlapja a megye evangélikus templomairól készült összeállítást. A kitűnő fotóművész gyönyörű képein keresztül láthatjuk az építészeti értékeket, a változatos stílus és formavilágú egyházi műalkotásokat. A falusi kistemplomoktól Európa 2. legnagyobb Evangélikus templomáig! A könyv megjelentetésével tiszteleg Gyula városa és az Evangélikus Közösség és a fotográfus a reformáció közelgő 500 éves évfordulója előtt. A hiánypótló mű annak reményében került kiadásra, hogy az olvasók érdeklődése megnő a reformáció 500 éves története iránt, a képek pedig motivációt jelentenek a templomok felkeresésére, megtekintésér- higgyék el , érdemes… Bagyinszki Zoltán

mutasson nagy képeket

thumbs_bekescsaba_01.jpg

thumbs_bekescsaba_01.jpg - thumbnail thumbs_bekescsaba_01.jpg - small

thumbs_bekescsaba_02.jpg

thumbs_bekescsaba_02.jpg - thumbnail thumbs_bekescsaba_02.jpg - small

thumbs_bekescsaba_03.jpg

thumbs_bekescsaba_03.jpg - thumbnail thumbs_bekescsaba_03.jpg - small

thumbs_bekescsaba_04.jpg

thumbs_bekescsaba_04.jpg - thumbnail thumbs_bekescsaba_04.jpg - small

thumbs_bekescsaba_05.jpg

thumbs_bekescsaba_05.jpg - thumbnail thumbs_bekescsaba_05.jpg - small

thumbs_bekescsaba_06.jpg

thumbs_bekescsaba_06.jpg - thumbnail thumbs_bekescsaba_06.jpg - small

thumbs_csorvas_07.jpg

thumbs_csorvas_07.jpg - thumbnail thumbs_csorvas_07.jpg - small

thumbs_csorvas_08.jpg

thumbs_csorvas_08.jpg - thumbnail thumbs_csorvas_08.jpg - small

thumbs_csorvas_09.jpg

thumbs_csorvas_09.jpg - thumbnail thumbs_csorvas_09.jpg - small

thumbs_gyula_10.jpg

thumbs_gyula_10.jpg - thumbnail thumbs_gyula_10.jpg - small

thumbs_gyula_11.jpg

thumbs_gyula_11.jpg - thumbnail thumbs_gyula_11.jpg - small

thumbs_gyula_12.jpg

thumbs_gyula_12.jpg - thumbnail thumbs_gyula_12.jpg - small

thumbs_gyula_13.jpg

thumbs_gyula_13.jpg - thumbnail thumbs_gyula_13.jpg - small

thumbs_gyula_14.jpg

thumbs_gyula_14.jpg - thumbnail thumbs_gyula_14.jpg - small

thumbs_gyula_15.jpg

thumbs_gyula_15.jpg - thumbnail thumbs_gyula_15.jpg - small

thumbs_kondoros_16.jpg

thumbs_kondoros_16.jpg - thumbnail thumbs_kondoros_16.jpg - small

thumbs_kondoros_17.jpg

thumbs_kondoros_17.jpg - thumbnail thumbs_kondoros_17.jpg - small

thumbs_kondoros_18.jpg

thumbs_kondoros_18.jpg - thumbnail thumbs_kondoros_18.jpg - small

thumbs_kondoros_19.jpg

thumbs_kondoros_19.jpg - thumbnail thumbs_kondoros_19.jpg - small

thumbs_kondoros_20.jpg

thumbs_kondoros_20.jpg - thumbnail thumbs_kondoros_20.jpg - small

thumbs_mezobereny-nemet_21.jpg

thumbs_mezobereny-nemet_21.jpg - thumbnail thumbs_mezobereny-nemet_21.jpg - small

thumbs_mezobereny-nemet_22.jpg

thumbs_mezobereny-nemet_22.jpg - thumbnail thumbs_mezobereny-nemet_22.jpg - small

thumbs_mezobereny-szlovak_23.jpg

thumbs_mezobereny-szlovak_23.jpg - thumbnail thumbs_mezobereny-szlovak_23.jpg - small

thumbs_oroshaza_24.jpg

thumbs_oroshaza_24.jpg - thumbnail thumbs_oroshaza_24.jpg - small

thumbs_oroshaza_25.jpg

thumbs_oroshaza_25.jpg - thumbnail thumbs_oroshaza_25.jpg - small

thumbs_oroshaza_26.jpg

thumbs_oroshaza_26.jpg - thumbnail thumbs_oroshaza_26.jpg - small

thumbs_oroshaza_27.jpg

thumbs_oroshaza_27.jpg - thumbnail thumbs_oroshaza_27.jpg - small

thumbs_oroshaza_28.jpg

thumbs_oroshaza_28.jpg - thumbnail thumbs_oroshaza_28.jpg - small

thumbs_szarvas_29.jpg

thumbs_szarvas_29.jpg - thumbnail thumbs_szarvas_29.jpg - small

thumbs_totkomlos_30.jpg

thumbs_totkomlos_30.jpg - thumbnail thumbs_totkomlos_30.jpg - small

thumbs_totkomlos_31.jpg

thumbs_totkomlos_31.jpg - thumbnail thumbs_totkomlos_31.jpg - small